Ørjan Amundsen  – Malady of the Crust

Fra 31.10 til 19.11 viser Skiens Kunstforening utstillingen Malady of the Crust av Ørjan Amundsen.

Felles for de tre videoarbeidene i utstillingen Malady of the Crust er en eksistensiell uro, kommunisert gjennom poesi, musikk og en videomontasje bestående av materiale hentet fra blant annet filmer, dokumentarer, reklamer samt Amundsens egne opptak. Med utgangspunkt i litteratur, mytologi, religion, filosofi og geologi er verkene kontemplative og tidløse i den forstand at de beveger seg sømløst mellom fortid, nåtid og fremtid. En rød tråd gjennom verkene er en undersøkelse av menneskets forhold til omgivelsene sine – fra den fysiske rå naturen på den ene siden, til den teknologibaserte og digitalt mediterte virkeligheten vi i økende grad befinner oss i, på den andre siden. 

Ørjan Amundsens kunstneriske praksis er interdisiplinær og inkluderer video, tekst, musikk/lyd og installasjon. Sentralt i hans praksis er undersøkelser av hvordan digitale medier og informasjonsteknologier er med på å forme vår oppfatning og forestilling om virkeligheten.

Stillbilder fra Destiny, 2023 

Legg inn en kommentar

%d