Info

Skiens Kunstforening er et unikt og sentralt visningssted for samtidskunst med høy kunstnerisk kvalitet og mangfold. I utstillinger og prosjekter skal vi kjennetegnes ved bærekraftige temaer rettet mot ulike publikumsgrupper, også barn og unge.

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Skiens Kunstforening? Klikk her for å lese om hvordan.

Søk om utstillingsplass / Apply for exhibition space

Ønsker du å stille ut hos oss? Les om hvordan du kan kontakte oss her!
Do you wish to apply for an exhibition space? Read about how you can contact us here!

Styret

Tom Eigel Bratsberg Larsen (Leder)
tomeigel@outlook.com
Inger Lisbeth Nilssen
inglisnilssen@gmail.com
Ole Morten Eyra
oleeyra@gmail.com
Berit Kowalski
kowalski@online.no
Turid Ose
turid.ose@gmail.com

Varamedlemmer

Maj-Gret Gaupås
mggaup@live.no
Unni Johanne Sandstrand
unni.s@online.no
Elin Graasvold
elin.graasvold@gmail.com
Eli Kristine Bergstrøm Auråen
eliauraen@gmail.com

Besøk

Skiens Kunstforening holder til i Ibsenhuset i Lundegata 6, 3724 Skien.

Åpningstider:
Hverdag: 09:00 – 19:00
Lørdag: 12:00 – 15:00

Diverse informasjon

Vår profil

Utstillinger:
Skiens Kunstforening har samtidskunsten som hovedsatsingsområde, og foreningen er en møteplass for å oppleve det beste og mest aktuelle som skjer innen samtidskunsten. Telemarksutstillingen, en juryert utstillinge, er åpen for alle kunstnere, både amatører og profesjonelle med tilknytning til Telemark distrikt. Telemarksutstillingen er en biennale og Skiens Kunstforening sitt største utstillingsprosjekt. I våre tradisjonelle utstillingsprosjekter og temautstillinger, jobber vi frem utstillinger som leker med ulike genre og konvensjoner. Dette kan også gjelde eldre billedkunst og eldre kunsthåndverk som kan få nytt innhold ved å bli satt inn i en moderne kontekst. Vi skal skape, formidle og gi gode kunstopplevelser!

Formidling:
Skiens Kunstforening skal bidra til utviklingen av kompetanse om kunst i regionen, og ser formidling som en viktig oppgave i forhold til utstillingene, særlig overfor barn og unge. Vi vil skape refleksjoner og diskusjon om kunst og ulike kunstuttrykk. Derfor legger vi tilrette for foredrag og andre arrangementer som gir publikum kunnskap og innganger til dagens samtidskunst.

Samarbeid:
Skiens Kunstforening er en inkluderende og naturlig samarbeidsaktør og formidler innen kunst- og kulturmiljøet i Skien og Grenland. Skiens Kunstforening vil være en aktiv partner i samarbeid med det offentlige, Skien kommune spesielt, kunst- og kulturinstitusjoner i regionen og frivillig sektor, spesielt gjennom Greenlightprosjektet.

Medlemmer:
Skiens Kunstforening er en medlemsbasert organisasjon og medlemmene støtter opp under vårt arbeid. Medlemmene tilbys løpende informasjon om utstillingsprogram, arrangementer, turer m.m.. Se også medlemsfordeler her.