Open Call Telemarksutstillingen 2024

 

Skiens Kunstforening inviterer alle med tilknytning til Telemark til å sende
inn arbeider til Telemarksutstillingen 2024.


Telemarksutstillingen har i over 54 år stått for fri innsendelse og fagfellevurdering. Dette betyr at alle kan sende inn, det stilles ingen formelle krav til f.eks. kunstnerisk utdanning. Det eneste kriteriet er at du bor, er født eller har ditt daglige virke i Telemark.
De innsendte bidragene vurderes så anonymt av en jury bestående av profesjonelle kunstnere uten tilknytning til Telemark. Juryen avgjør hvem og hva som deltar i årets utstilling. De antatte blir offentliggjort på Skiens Kunstforenings hjemmeside og på sosiale medier dagen etter juryeringen som vil foregå 3. og 4. juni 2024.


Vi ønsker å vise bredden av hva som produseres av samtidskunst i fylket og legger ingen føringer verken på tema eller teknikk. Med det menes alle typer kunstuttrykk som skulptur, maleri, installasjon, tegning, foto, tekstil, metall og digital kunst m.m.


Innsendelsen er åpen for alle og det stilles ingen krav til formell kunstutdannelse.
Både enkeltkunstnere og grupper kan delta.


Telemarksutstillingen 2024 vil være Skiens Kunstforening sin sommerutstilling i
Ibsenhuset før den reiser ut på vandring i Telemark høsten 2024.


Telemarksutstillingen deler ut tre priser
1. August Cappelens reisestipend på kr 10.000.- (juryen avgjør)
2. Debutantprisen på kr. 5000,- (juryen avgjør)
3. Publikumsprisen (publikum avgjør)


FRIST FOR INNLEVERING ER 1. JUNI 2024
Arbeidene leveres på Ibsenhuset enten fredag 31.mai eller lørdag 1.juni i tidsrommet 10:00 -17.00

 • KRAV TIL INNLEVERING
 • Utfylt innleveringsskjema og utfylt følgeseddel pr kunstverk
 •  Arbeidene kan ikke være større enn 250×200 cm
 • Maks tre arbeider
 • Arbeidene kan ikke være eldre enn 2 år
 • Arbeidene skal være anonymisert/ikke synlig signert
 •  For de som får antatt sine arbeider, vil det bli inngått avtale om emballering når
  utstillingen skal sendes ut på vandring
 • Innleveringsskjema og følgeseddel finner du på http://www.skienskunstforening.no.
 • Telemarksutstillingen 2024 åpnes lørdag 22. juni kl. 14 i Ibsenhuset.
 • Mer informasjon vil komme fortløpende og legges ut på vår
  hjemmeside http://www.skienskunstforening.no og på sosiale medier. For ytterligere informasjon send mail eller ring
  post@skienskunstforening.no – tlf. 414 98 321 intendant Rikke Sanni Nikolaisen ellermargian@online.no – tlf. 480 75 963 Anne Karin Andersen, leder av Telemarksutstillingen 2024.

 

Vi håper at riktig mange vil levere inn sine arbeider og ønsker lykke til.
Spesielt ønskes debutanter og yngre kunstnere velkommen.

Legg inn en kommentar

%d