Open Call | Søk utstillingsplass 2024/2025

Skiens Kunstforening invitere profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere til å søke utstillingsplass i Skiens Kunstforening 2024-2025

Søknadsfrist 10. april 2023.

Vi tar nå imot søknader om utstillingsplass på Skiens Kunstforening 2024-2025.

Profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere inviteres til å søke.
Man kan søke om enten separat, duo eller gruppeutstilling.
Lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere er velkomne til å søke.

Søknaden sendes i én PDF til post@skienskunstforening.no med kort prosjektbeskrivelse og relevant bildemateriale og merkes med “Søknad utstillingsplass 24/25”.

Søknadene juryeres av Skiens Kunstforenings kunstnerisk råd og svar vil være klare innen månedsskiftet april/mai 2023.

Hva vi tilbyr:
• Utstillingsperiode på ca. 4 til 6 uker
• Returtransport
• Monteringshjelp
• Promotering og formidling
• Mulighet for arrangement i utstillingen, som kunstnersamtaler
• Galleriet tar 35 % provisjon ved salg.

Spørsmål:
Ved spørsmål om søknaden eller utstillinger i Skiens Kunstforening vennligst kontakt Intendant Rikke Sanni Nikolaisen på post@skienskunstforening.no.

Les mer om Skiens Kunstforening på http://www.skienskunstforening.no

ENGLISH
Apply for exhibition at Skiens Art association.

Application deadline 10. April 2023

We are now accepting applications for exhibitions at Skiens Art association in 2024/2025
Professional artists and artisans are invited to apply.

You can apply for either a solo, duo or group exhibition.
International artists are welcome to apply.

Applications must be sent in one PDF with a short project description and relevant photo documentation to post@skienskunstforening.no.
Mark the application with “Application exhibition 24/25”

The applications are judged by the art jury of SKF and answers will be available by April/May 2023.

What we offer:
• Exhibition period of approx. 4 to 6 weeks.
• Return transport
• Installation assistance.
• Promotion and disseminations.
• Possibility of events in the exhibition, such as an artist talk.
• The gallery takes a 35% commission on sales.

Questions:
For questions about the application or exhibitions at Skiens art assosiation please contact general manager Rikke Sanni Nikolaisen at post@skienskunstforening.no

Read more about Skiens Art association at http://www.skienskunstforening.no

Photo: From Bente Stokkes exhibition “Drawing in Room” 2019.

Photo by: Ole Morten Eyra

Skiens kunstforening er en medlemsbasert kunstforening som produserer og viser en rekke utstillinger i løpet av året. Kunstforeningens lokaler er ca 460 m2 og 5,5 m under taket. Vårt utstillingsrom er fleksibelt og gir mange muligheter. Se bilder nedenfor:

Utstillingseksempler nedenfor:

Utstillingrommet egner seg svært godt for store og rommlige prosjekter men kan også «formes» slik at det også kanpasse for det nære og intime, ved å bruke kunstforeningens mobile vegger for å skape mindre rom i rommet. 

Skiens Kunstforening sine lokaler ligger i Ibsenhusets flotte foajé hvor ca. 100 000 mennesker passerer årlig. Med andre ord har vi en unik plassering med hensyn til formidling, da svært mange nås. Plantegning for utstillingslokale kan lastes ned helt nederst på denne siden.

Ønsker du å stille ut hos oss? Les info her!