Utstillingsplass / Exhibition space

Ønsker du å stille ut hos oss? Les om hvordan du kan kontakte oss nedenfor!

Do you wish to apply for an exhibition space? Read about how you can contact us below!

Søknad / Application

Norsk
Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere kan søke om utstillingsplass. Søknaden skal inneholde relevant billedmateriale, prosjektbeskrivelse og CV i en PDF.

Søknaden skal sendes til post@skienskunstforening.no. Merk søknaden med «Søknad utstillingsplass»

English
Professional visual artists and artisans can apply for an exhibition space. The application must contain relevant photo material, project description and CV/resume (Send in PDF format).

Send the application to post@skienskunstforening.no. Mark the application: «Exhibition Application»