Skeive Motstandsbevegelser 10. des. 2022 – 10. feb 2023

SKEIVE MOTSTANDSBEVEGELSER

10. desember 2022 – 10. februar 2023

Åpningsarrangement med forfriskinger og musikk med DJ Polyester fra klokken 15.00 til 18.00. (endret fra klokken 16 til 15)

I 2022 har vi vært vitne til en mengde kulturprosjekter, utstillinger, forestillinger og konserter i anledningen Skeivt kulturår, markeringen av at det i år er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Aldri tidligere har skeive perspektiver stått i så høy kurs, men det betyr ikke at vi nå er ferdigsnakka; snarere tvert imot. Det er nå kampen begynner – kampen om å holde på oppmerksomheten når det ikke lenger finnes en anledning og øremerkede midler til å løfte skeive perspektiv. Skeive motstandsbevegelser er ikke en protest, men mange. I sentrum for prosjektets kuratoriske strategi er et ønske om flerstemmighet – hvordan kan vi skape en historie som heller enn å begrense til et narrativ, åpner for mange overlappende, skeive beretninger?

Det siste året har vi dedikert oss til å skape skeive møteplasser, rom for skeive, i Skien; en by som til vanlig ikke har noen skeiv bar eller annen møteplass. Fire aktivister og kunstnergrupper har blitt invitert inn til å skape hver sin bevegelse, som på ulikt vis var dedikert til å skape skeivt samhold i Grenland. I utstillingen på Skien kunstforening kommer de ulike bevegelsene sammen og settes i dialog med ytterligere tre kunstnere. På ulikt vis er alle verkene hver for seg uttrykk for skeiv identitet, og samlet inviterer de til en alternativ presentasjon av det mangfoldet som begrepet skeiv rommer i dag.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: