Linn Lervik | Shadows of the Past

Linn Lervik | Shadows of the Past

18. 02- 26. 03 2023

I separatutstillingen Shadows of the Past presenterer Linn Lervik en serie nye stedsspesifikke arbeider i form av skulpturer, lydinstallasjoner og tegninger.
Skiens kunstforening, Ibsenhuset og det forgangne Sangernes Hus er utgangspunktet for utstillingen.

Lervik arbeider prosessbasert med en fremgangsmåte der hun aktivt anvender rytmeanalyse – i sin tid utviklet av Henri Lefebvre – for studiet av urbane landskaper og steder med deres særegne lyssituasjon, arkitektur, lyd og bevegelsesmønstre. Hun utfører konkrete stedsundersøkelser, der lyd, lys, arkitektur, tekstur, bevegelser og andre mønstre registreres.

Arbeidene tar ikke bare utgangspunkt i Ibsenhusets og kunstforeningens rytmer, men følger også deres historiske utvikling.

Samtaler og studier vekket Lerviks interesse for Sangernes Hus. Gjennom å følge historien til Sangernes Hus, en vernet gård som ble revet i forbindelse med oppføringen av Ibsenhuset, ble oppmerksomheten hennes også rettet mot Skien Mannssangforening som hadde øvingslokaler her i mer enn 30 år. Deres tid vil ligge som en undertone i utstillingen. Et lydarbeid med utgangspunkt i korets øvinger inngår som en del av utstillingen, og koret opptrer selv på åpningen.

Utstillingen består av en rekke konkretabstrakte statiske og kinetiske arbeider der det benyttes lyd og bevegelse, gips, valchromat, metall, tråd og sensorer. Persepsjon, materialitet, romlighet og det stedsspesifikke står sentralt.

Fortiden kaster en skygge over vår tilstedeværelse. Dette øyeblikket i tiden, dette stedet i verden er fylt med tidligere tider og steder. Ikke kun min oppfattelse av verden og mine sanser, men også materialene og overflatene i denne bygningen bærer tyngden, lettheten og sporene fra fortiden. I forbindelse med utstillingen Shadows of the Past har jeg forsøkt å gjøre noen av disse sporene fra fortiden mer synlige. Fortiden er ikke et tapt øyeblikk, den er snarere akkumulert i nåtiden.

Linn Lervik (f. 1975) er utdannet skulptør fra Chelsea College of Art and Design (BA, 2001), og arbeidet i perioden 2007-2017 med kunstnerinitiativet Atopia. I 2017 fullførte hun en mastergrad i Kunst og offentlige rom ved Kunsthøgskolen i Oslo. Kunstnerskapet hennes er drevet av en interesse for det stedsspesifikke, og hun tar ofte utgangspunkt i tid og rytmestudier når hun utvikler arbeider der lys og bevegelse står sentralt.

I tillegg til egen kunstneriske praksis har Lervik i flere år samarbeidet med kunstneren Farhad Kalantary. Sammen dannet de publicartgroup.no i 2018. publicartgroup.no står blant annet bak kunstprosjektene STEIN, Bentsebrua på Sagene, et kunstnerinitiert prosjekt, og STEIN, Øvre Slottsgate, Skulptursonen, på oppdrag fra Billedhoggerforeningen og Oslo kommune, Kulturetaten.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturfond, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge.

Velkommen!

Legg inn en kommentar

%d