Utstillinger 2021

9. JAN. – 6.FEB.
RAYMOND KLÆBO

RAYMOND KLÆBO (1921 – 1998) er født i Volda i 1921. Allerede som 12-åring hadde han bestemt seg for å bli maler. Han gikk på malerkurs hos Leon Aurdal. Han stiftet etterhvert familie, og i noen år livnærte han seg som fotograf i Fauske. Oppveksten på Vestlandet og syv år i Nordland dannet grunnlaget for Klæbo sine viktigste motiver, havet med strand og fjell og horisont. Han bodde flere år i Skien, hvor han bla. studerte maleri og skulptur hos professor Wilhelm Rasmussen, før han i slutten av 1970-årene flyttet til Helgeroa Brunlanes. De fleste av hans senere bilder har motiv herfra.

Klæbo sitt formspråk er ekspresjonistisk, strøkene kraftige og spontane, og fargevalget gjerne svart, hvitt, oker og blått. Han maler hav og landskap gjennom alle årstider, ofte med en eller flere figurer. Han søker først og fremst å gjengi landskapets atmosfære av mytisk uendelighet. I denne fornemmelse av universets tidløshet blir Klæbo sine mennesker ensomme og fylt av livsangst. Klæbo har malt en rekke portretter og selvportretter, figurkomposisjoner og en del akvareller og supplerer også sitt maleriske uttrykk med grafikk. Kunsthistoriker Øyvind Storm Bjerke beskrev Klæbo sin teknikk følgende:
Han maler spontant og intuitivt. Det ene strøket skal følge av det andre uten nøling. Denne fremgangsmåte resulterer i en skissemessig effekt der malerakten blir en utladning. Dersom resultatet skulle tuktes inn under en formell orden eller avstemmes utfra oppsatte konvensjoner, ble det et svik mot den aksjonistiske grunnholdning. Klæbos mål var ifølge han selv “å male så konsentrert at man kan gripe tanken i halen før den går forbi”.
​(Kilde: Norsk Kunstnerleksikon + tidligere utstillingsmateriell)


20. FEB. – 27. MAR.
JADWIGA B. PODOWSKA
The History of Anthropocentric Perception – Et rarietetskabinett
​Åpning Lørdag 20. Februar kl. 14.00 i Skiens Kunstforening

Jadwiga B. Podowskas kunstneriske arbeid utforsker forbindelser mellom naturfenomener og kulturfenomener. Prosjektene springer ut fra mange spørsmål knyttet til det organiske livet og menneskets plass i det hele. Naturvitenskapen er et viktig område hun henter inspirasjon fra. Hennes interesser danner en rizomatisk struktur, som vil si at temaene hun arbeider med springer fra ulike felt, møter hverandre i installasjoner og fører til nye koblinger og ny innsikt. Denne sammensetninger skal utfordre, ikke gjøre livet forstått. Podowska stiller spørsmål ved etablerte hierkier og rangeringer av “livsformer”. Hvorfor er noe mer verdt enn noe annet? Det antroposentriske blikket vårt formes av kultur, samtidig kulturen er en manifestasjon av det blikket. Dette er en lukket krets som gjør oss blinde for det som virkelig betyr – det organiske mangfoldet av livsformer. Naturen er ikke selvsentrert slik vi er. Den er et gjensidig avhengig nettverk livsformer i equilibrium. Besjelet perpetuum mobile vi fjernet oss fra for lenge siden. Dette gjenspeiles i hennes installasjon “The History of Anthropocentric Perception – Et rarietetskabinett”, hvor objekter, tekster, fotografier og video er i dialog. Som i et raritetskabinett alle gjenstander i utstillingen har verdi i seg selv og sine unike historier. Disse parallelle historier, parallelle stemmer tegner en kompleks verden som ikke kan begrenses til linear, forenklet fortelling. For Podowska handler det om transcendens av spørsmål og refleksjoner over livet og omverdenen, om et menneskets splittelse mellom natur og kultur. Man kunne også si at utstillingen gjenspeiler et menneskets kamp for å forstå verden.


5. JUN. – 22. AUG.

MAJ-GRET GAUPÅS
Åpning Lørdag 5. Juni kl. 15.00 i Skiens Kunstforening

Maj-Gret maler bilder, som oftest i akryl, men også med varm voks eller gjennom å farge selve lerretsduken. Bildene blir til gjennom en prosessorientert tilnærming med utgangspunkt i skisser, objekter hun har rundt seg eller minner fra drømmer. Enkelte malerier kan betraktes fra både for- og baksiden, som da går fra å være to-dimensjonale flater, til å bli objekter i seg selv.
Idéen til denne utstillingen kom i 2017, da Gaupås begynte å jobbe med lerretet på en ny måte. Dette har resultert i videre utforskning av maleriets egne bestanddeler. Lerretet, strøkene, påførte synlige og usynlige strukturer og måter i prosessen å påføre disse. I arbeidet har blant annet maleriets nåtid, og en mulig umiddelbar erfaring lagt som en motor for utforskning. Hva er et nå i maleriet?
Hva er den fysiske delen av et maleri og et nå? I et forsøk på å sette ord på dette er tittelen på utstillingens et ønske om å fange det øyeblikket du får snø i panna, og syns det er bedre med solvarm panne enn sludd og snø. Hva er dette øyeblikket, hva skjer? Kan abstrakt maleri si noe om dette?

Maj-Gret Gaupås er født 1971 i Porsgrunn, oppvokst i Bergen og har studert maleri i London, hos Turps Studio Program i perioden 2015-2017. I 2018 flyttet hun til Skien hvor hun har studio og er engasjert i driften av det kunstnerstyrte galleriet Hi10 (Henrik Ibsens gate 10). Gaupås har stilt ut i Berlin, London, Lisboa og Oslo og mottok Telemark fylkeskommunes kunstnerstipend i 2019.


16. SEP – 31. OKT.

GREENLIGHTDISTRICT

GEIR BACKE ALTERN
SIDSEL BONDE
ISTVAN VIRAG
JESSICA WILLIAMS
Fra Skog til Google
SKIENS KUNSTFORENING

Grenlands vekst og velstand gjennom mer enn tusen år er bygget på skogen, gjennom eksport av tømmer fra Skien til Europa. Med en moderat skogsdrift, hvor veksten er større enn uttaket, representerer skogen i Grenland i dag først og fremst en kilde til naturopplevelser og rekreasjon. I 2018 ble 3000 mål skog i Skien omregulert til industriområde for å gi plass til et planlagt hyperscale datasenter for Google.
Til Greenlightdistrict 2021 vil kunstnerene Istvan Virag, Jessica Williams, Geir Backe Altern og Sidsel Bonde vise nye arbeider i Skiens Kunstforening.


6. NOV. – 11. DES.

Ellen Karin Mæhlum 
ICESCPAES II

Om utstillingen:
Utstillingen Icescapes II av billedkunstner og grafiker Ellen Karin Mæhlum er et resultat av hennes mange arbeidsreiser til Svalbard og Grønland. Naturen i Arktis er sårbar og klimaendringene der er dramatiske. Arktis varmes opp mer enn dobbelt så raskt som resten av verden, og ifølge forskere er sommerisen om noen tiår helt borte. Smelting av breer og sjøis i Arktis, permafrost som tiner, hetebølge og skogbranner i Sibir henger sammen og skyldes den ekstreme oppvarmingen i nord.

I 2018/2019 ble Mæhlum invitert av The Queen Sonja Print Award (QSPA) til et residensopphold på Artica Svalbards grafikkverksted i Longyearbyen. Temaet for hennes arbeidet der ble nettopp is og issmelting i Arktis.
«Å få oppleve skjønnheten, kraften i islandskapene er overveldende. Isen endrer seg kontinuerlig på grunn av strømninger, avsmeltning og lysforhold. Det er få som får oppleve disse ugjestmilde og nokså utilgjengelige Arktiske områdene. I utstillingen Icescapes II ønsker jeg å vise bruddstykker og glimt fra disse skjøre, unike og viktige polområdene. Jeg er interessert i om motivene gjennom den grafiske prosessen kan gi rom for nysgjerrighet og refleksjon over de dramatiske endringene som foregår i Arktis, og hva de kan innebære for våre omgivelser, sier hun».

Isens ulike fysiske former – både i liten og stor målestokk – er motiv i utstillingen Icescapes II. Mæhlum har en utforskende holdning til grafikkens tekniske muligheter. Hun har eksperimentert, videreutviklet og tilført grafikken nye særegne og maleriske billeduttrykk. I Ibsenhuset presenterer hun nye monumentale arbeider på opptil 5 x 3 meter i tillegg til en serie etsninger i mindre formater.

Ellen Karin Mæhlum har vokst opp i Skien, men bor og jobber i Oslo. Utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO) og Kungl. Konsthögskolan (KKH) i Stockholm. Mæhlum har deltatt på en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Arbeidene er innkjøpt av flere offentlige institusjoner som bl.a. Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst. Siden 2003 har Mæhlum hatt ulike samarbeidsprosjekt med forskere fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.