Utstillinger 2018

13. JAN. – 25. FEB.

Løberg & Lysaker

«Hjertets malere» ble de såkalte naivistiske kunstnerne kalt av franskmennene. Interessen for det naive billed uttrykket oppsto i begynnelsen av 1900 tallet. Kjennetegnet på «hjertets malere» eller naivistene, er en umiddelbarhet i uttrykket. For dem er det å formidle sine tanker og tolke sine drømmer på lerretet, gi sine daglige hendelser og tildragelser det viktigste. Beherskelsen av selve språket er mindre viktig. Det er ofte det umiddelbare og direkte den naivistiske kunstneren søker. 

Utstillingen har blitt jobbet frem etter et nært samarbeid med Løbergs etterkommere, som tilsammen har en stor samling av hans malerier i privat eie. Det er med utgangspunkt i etterkommernes samling vi vil bygge opp utstillingen og flere av maleriene har aldri vært vist offentlig før.

Niels Løberg begynte ikke å male før pensjonisttilværelsen sin etter et langt liv som jernbinder. Han var autodidakt og satt i gang sent i livet med å male, tross det så finnes det i dag en stor produksjon etter ham. Han engasjerte seg i det lokale kunstmiljøet i Skien og har satt varige spor etter seg her. De fleste i skien og omegn har et forhold til ham da flere av hans verk henger rundt omkring i offentlige bygg, på sykehuset, museet, fritidsparken etc. Det som er spennende med denne minneutstillingen er at vi vil se en litt annen side av Løberg enn det vi er vant til. Vi vil nå få se mer av den politiske Løberg, den Løberg som stiller spørsmål og kommenterer, heller enn å skildre kjente steder i lokalmiljøet, som vi er mer vant til å se. Løberg hadde et stort samfunnsengasjement og motivene spenner fra enkle hverdags scener til skarpe politiske kommentarer.

Erlend Smidt Lysaker jobber både i det abstrakte og naivistiske formspråket, men det er kun naivistiske bilder som vil bli vist i denne utstillingen. Lysaker og Løberg tilhører den samme tradisjonen men har allikevel svært forskjellige uttrykk. Der hvor Løberg overøser sine lerreter med detaljer så har Lysaker et mer minimalistisk, men fortsatt et naivt billedspråk. Ved å sammenstille disse to kunstnerne så ønsker vi å belyse mangfoldet og bredden men også det de har til felles; stilretningen.


10. MAR. – 25. APR.

Aleksandra NiemczykOmriss

Aleksandra Niemczyk sine malerir uttrykker en respons hun får ved å ta inn de nære omgivelser, med alle sanser, og skape disse elementene om til et billedspråk bestående av geometriske abstraksjoner. Dette billedspråket er basert på bruk av enkle geometriske former, plassert i ikke-illusjonistiske rom og satt sammen til objektløse komposisjoner. Niemczyk velger ut former og motiver, og omdanner dem til abstrakte elementer og setter dem sammen igjen på nytt. Med stor respekt for de store nonfigurative modernistene, viser Niemczyk en kompromissløs dedikasjon til abstraksjon, basert på organisk geometri og fargelære. Hun jobber mot komplekse estetiske sammenstillinger av linjer, farger, og former.

Niemczyk filmer er fiktive, oppkonstruerte, kunstige virkeligheter. Ved hjelp av lyd og bilde ønsker hun å ta vare på eller gjenskape «disse øyeblikkene som er forbi». Hun utforsker uforklarlige og mystiske fenomener, situasjoner eller legender og drømmer. Hennes røtter i maleriet kan tydelig sees i det visuelle blikket som driver hennes filmfortellinger. Hun utforsker drømmenes logikk, minner og overnaturlige fenomener, noe som gir henne et distinkt poetisk og egenartet uttrykk.

Aleksandra Niemczyk vil vise nye malerier i Skiens kunstforening, samt at vi vil i samarbeid med Grenland filmklubb vise to av hennes nyere filmer «Baba Vanga» og «Centaur».


12. MAI – 17. JUN.

Jorunn Steffensen

Det er prosessen som er en av drivkreftene i Steffensens kunstnerskap. Kunst og kunstnerskap er noe som utvikles over tid gjennom fordypelse, utforsking, prøving og feiling. For Steffensen handler det om å stå i det; prøve og feile, forflytte seg, finne nye former, se og rydde opp.
Steffensen maler med akryl på store tekstiler og finerplater, som settes sammen til større verk. Farger, teknikk og medium gir kunstneren alltid nye muligheter, det kan være spenning mellom to farger eller kontrast mellom materialer. For Steffensen handler det om å finne formatet, flaten, formen og deretter finne fargen, overskridelsen og spillet.


Steffensens tør å ta tiden til hjelp og jobber frem sine verk og fremskynder ikke resultatet. «Det skjer noe underveis og kan ikke planlegges» sier Steffensen og det er nettopp prosessen(e) eller det å være i prosess som er hovedtematikken i hennes separatutstilling ved Skien kunstforening i mai 2018. I Steffensens arbeider er størrelsen, formatet og fargene avgjørende for å få fram den energien hun er ute etter. 

​Jorunn Steffensen bor og arbeider i Skien. Hun er utdannet på tekstillinjen, SHKS, diplom i stofftrykk i 1973 og har etterutdanning for kunstnere ved KiO. Jorunn Steffensen arbeider som billedkunstner med utstillingsvirksomhet i inn og utland samt at hun har flere offentlige utsmykkinger. Jorunn Steffensen har og har hatt en rekke kunstfaglige tillitsverv og arbeider som kunstkonsulent i den offentlige utsmykkingsordningen (Kunst i offentlige rom). Hun er medlem av Norske billedkunstnere(NBK), Billedkunstnerne i Telemark (BiT), og norske tekstilkunstnere (NTK).


23. AUG. – 6. SEP.
Eduardo Balanza & Susana LopezTransforming Landscapes

Transforming Landscapes takes the ideal of another era, Romanticism, as a starting point to talk about sustainability and landscape nowadays. Romanticism seen as a critical response to a world of desillusionment, towards life that modern rationalism found as a constituent of the new society. A form of resistance to the excesses of enlightened rationalism that gave rise to monsters involved in progress, fracturing the relationship between men and their world.

Romantic idealization of nature, industrialization of resources and destruction of environment.

Grand opening Thursday 23. August at 19.00!!

Eduardo Balanza visual artist, Spain 1971
Work and lives in Madrid
www.eduardobalanza.com

​Susana López Sound Artist, Spain 1969
Work and lives in Murcia
www.susannalopez.com


15. SEP. – 14. OKT. 
Sørlandsutstillingen 2018

Årets Sørlandsutstilling er tredelt, med hvert sitt tema og spesialutviklede utstilling til hvert visningsrom. Juryen har funnet tema basert på de innsendte arbeidene. Av de 17 kunstnerne er det hele 9 debutanter! De tre visningstedene er Arendal, Flekkefjord og Skien.

Utstillingen i Skien er i Ibsenhuset og tema for utstillingen i Skien er: Materialitet og sanselighet. 
Utstillere er: 
​• Ellen Henriette Suhrke
• Jonas Ib F. H. Jensen
• Pearla Pigao*
• Pigao & Waarum*
• Sandra Norrbin*
Åpningen er 15. Sep. kl. 1400 og viser Performance ved Jonas Ib F. H. Jensen
Les mer om Sørlandsutstillingen her


20. OKT. – 23. NOV.
Telemarksutstillingen 2018
Bilder viser vinneren av fjordårets stipend (2017) Turid Schelver med sitt verk “Murbyen”

Telemarksutstillingen er en stolt tradisjon i Skiens Kunstforening og mobiliserer amatører og profesjonelle i hele vår region. Telemarksutstillingen 2018 er 51. gang utstillingen avholdes. I år hadde invitasjonen et tema, og ved innlevering den 20. August hadde 81 kunstnere avgitt sine bidrag, til sammen hele 154 verk. Juryen vil utforme den endelige utstillingen som hadde fest åpning den 20 oktober. 


8. DES. – 6. JAN.
Arne Stømne: En minneutstilling

Arne Stømne vokste opp i Grimstad, men bosatte seg ganske ung i Skien. Her har han i mange år nedlagt et fortjenstfullt arbeid for kunstlivet. Stømne benytter en abstrakt og til dels meget behersket uttrykksform og viser utpreget sans for stofflige og koloristiske virkemidler. En stemningsbetont virkelighetsopplevelse ligger til grunn for hans kunst, og naturinntrykkene anes gjerne bak den abstrakte malemåten. (kilde: Norsk Kunstnerleksikon)

Skiens Kunstforening vil, i samarbeid med private eiere av kunstverk, hedre Arne Stømne med en minneutstilling hos oss i Ibsenhuset med åpning 8. Desember.