Utstillinger 2017

14. JAN. – 26. FEB.
Brita Been: ARVESTYKKER

Gjennom en innholdsrik kunstnerkarriere har tekstil-kunstner Brita Been gjort seg bemerket med en rekke separat- og kollektivutstillinger i inn og utland, samt en serie utsmykkinger på lokalt og nasjonalt plan.

Utstillingen ARVESTYKKER markerer Brita Been’s 70-års dag og Skiens Kunstforening er stolt over å feire en så kraftfull og vital kunstner.

Brita Been bor og arbeider i Porsgrunn. I tillegg til å være en nasjonal størrelse, er hun en kunstner som virker og henter inspirasjon også fra området vårt i Grenland og Telemark. Med sine vevde tepper viderefører og fornyer Been tradisjon, noe som gjør at hun er en kunstner det er spennende for Skiens kunstforening å vise til det brede publikum som besøker oss på Ibsenhuset.

Utstillingen viser 3 ulike serier som alle har sitt utspring i en rik tekstiltradisjon, om enn på ulikt vis. På denne måten viser Been at hun er en tradisjonsbærer og som samtidig evner å arbeide dette om til sine egne markante samtidsuttrykk. Vi gleder oss til å vise hennes utstilling i Skiens Kunstforening!

Utstillingen åpner 14 januar 2017 klokka 13.00. Hjertelig velkommen


11. MAR. – 23. APR.
Magnar Moen & Kjeld Stub
F. v. Magnar Moen og Kjeld Stub

Både Magnar Moen og Kjeld Stub bor og arbeider i Bergen.

Magnar Moen har tegning som hoved-uttrykk. Tegning handler om det
grunnleggende ved tilværelsen; handling og sansning. Det avgjørende blir møtet med strekens hendelser på papirflaten, og å la seg påvirke av dette møtet som betydningsfulle begivenheter. Moen tiltrekkes av kull som materiale. Kullets gjennomsiktighet, fleksibilitet og homogene farge gjør tegning til et direkte språk som krever oppmerksomhet og tilstedeværelse. Jeg vil at tegningene skal være steder åpne for subjektive tolkninger der både det lystbetonte og katastrofepregete kan ha plass.

Magnar Moen er utdannet ved Bergens Kunsthåndverkskole og Vestlandets Kunstakademi.

Det er naturen som står i fokus i grafikken til Kjeld Stub. Men det er likevel ingen naturtro gjengivelse av bestemte landskap. I hans produksjon kan man se en utvikling mot en økende løsrivelse fra den topografisk gjenkjennelige naturen til skapelsen av en særegen verden i et abstrahert formspråk av organiske former og strukturer. En kan derfor bli fristet til å si at det her blir dannet en syntese mellom den nonfigurative verdenen og landskapsmaleriene fra hans tidligere faser. (utklipp fra boken “Kjeld Stub”, 2001, Eva Furseth).

Kjeld Stub’s teknikk er unik da han har opptil 40-50 trykk oppå hverandre for å lage ett bilde. Dette er så arbeidskrevende at hans trykk finnes kun i få eksemplarer.

Kjeld Stub er født i Bergen, og er utdannet ved Bergen Kunsthåndverkskole, Kunsthøgskolen i Warszawa og Trinity College of Art i London.


14. MAI – 18. JUN:

Martinka Bobrikove & Oscar de Carmen:
“Living in the beginning of times”

Kunstnerduoen Martinka Bobrikova og Oscar de Carmen arbeider med stedspesifikke prosjekter. I Skiens Kunstforening har de brukt det åpne rommet i Ibsenhuset som inspirasjon, og eksisterende betongsøyler er et element i installasjonen. Kunstnerne har bodd og arbeidet frem prosjektet i regionen. Arbeidsplassen har vært Norcem i Brevik og betong er et materiale som brukes sammen med andre elementer fra vårt område. Kunstnerne har reist rundt og funnet særegenheter for Grenland, som helleristninger, spesifikke plantearter med mer.


Med installasjonen vil de se nærmere på effektene av kapitalismen og dens innvirkning både på enkeltpersoner og sosiale systemer, spesielt innenfor området industriell produksjon. Man kan bruke begrepet ruin-estetikk etter en svunnen sivilisasjon og installasjonen refererer både til starten på den industrielle revolusjonen, og vår tids overgang til en vitenskapelig-teknologisk revolusjon. Installasjonen lages av organiske materialer, som planter, mikroorganismer og jord fra lokalområdet, og produkter fra moderne industri for å gjenspeile og uttrykke de ulike epokene. Midtpunktet blir en søyle av betong og plastikk, som ved hjelp av projektorer viser tredimensjonale grafiske fremstillinger av statistikk på bærekraft innenfor teknologi, industri og økologi på lokalt og nasjonalt nivå. Denne søylen vil også inneholde referanser til områdets historie, som helleristningene på Fossum. En syntese av mange ingredienser som har vokst frem, bokstavelig talt, i Skiens Kunstforening.


23. JUN. – 30. JUL  & 7. AUG – 2. SEP.
Odd Nerdrum – Minner

Skiens Kunstforening har den store glede av å invitere til sommerutstilling med Odd Nerdrum. Fredag 30. Juni kl. 19.00 ønsker vi velkommen til åpning av utstillingen MINNER hvor det vises 6 malerier og et utvalg grafikk. Maleriene er  malt fra 1980-tallet og frem til i dag, og det er unikt at vi kan tilby salg av disse. Det har ikke har vært mulig å kjøpe malerier av Nerdrum i Norge på mange år, og ingen vet når det blir mulig å hverken se eller kjøpe igjen .

Nerdrum debuterte i 1967 og ble særlig kjent for maleriet ”Mordet på Andreas Baader” fra 1977-78, der han fremstiller terroristen som et offer. ”Selvportrett i gylden skrud” fra 1998 er et annet sentralt verk som  fikk stor oppmerksomhet.

Odd Nerdrum betegner seg selv som figurativ kitsch-maler, men kan også karakteriseres som moderne klassisist med forbilder fra den eldre kunsthistorien. I en tid hvor majoriteten av norske kunstnere har valgt modernismen , har Nerdrum valgt det klassisk figurative.

Odd Nerdrum har , sammen med sin kone Turid Spildo, etablert Nerdrumskolen og de har i en årrekke tatt i mot studenter fra hele verden som Nerdrum har  undervist innen det klassiske maleri.

Utstillingen åpnes av daglig leder Turid Spildo i Stiftelsen Nerdrumskolen.


9. SEP. – 01. OKT.

Telemarksutstillingen 50 år

Telemarksutstillingen fyller 50 år i år og invitasjonen ga anslaget med tema for årets utstilling. I midten av juni strømmet det inn kunstverk i alle kategorier til Skiens kunstforening. 75 kunstnere leverte inn til sammen 133 verk. Kvaliteten var god og juryen har hatt en krevende jobb knyttet til å velge ut verk til årets Telemarksutstilling. Juryen har også valgt ut det verket som gir kunstneren årets reisestipend. Årets reisestipend er en godt bevart hemmelighet og  vil bli tildelt på utstillingsåpningen den 9 september 2017.

Årets jury har bestått av Maria Brinch, Heidi Wexelsen Goksøyr og Harald Lyche. Vi takker dem for iherdig innsats og nærmere beskrivelse av jury-medlemmene er gitt i utstillingskatalogen. Juryen har valgt ut 45 verk av 33 kunstnere til årets Telemarksutstilling. Tidligere vinnere av Skiens kunstforening´s stipend er også invitert til å delta med verk.

Alle er hjertelig velkommen til flott åpning av
Telemarksutstillingen -50 år 2017  Lørdag 9 september kl 13.00.


14. OKT – 12. NOV.

Pia KrabberøJeg elsker skogen slik jeg elsker min egen kropp

Pia Krabberød jobber prosjektbasert med tegning, skulptur og installasjon. Arbeidene hennes har en analytisk karakter der hun retter blikket mot hvordan vi forholder oss til natur. Det faktum at urbanisering avskjærer mange fra en umiddelbar nærheten til naturen påvirker vårt forhold til natur. Prosjektet baserer seg på praktiske og historiske referanser, og ser på ulike tilnærminger vi fortsatt har. Framdriften i arbeidet er koblet opp mot ulike utstillingstema. Prosjektets overbygning er en subjektiv kartlegging av norske mosearter. Dette er et prosjekt hun har jobbet med siden 2014. I utstillingen «Jeg elsker skogen slik jeg elsker min kropp» visualiserer hun mosearter med virkemidler som kan assosieres til kroppen og sammenstiller referanser til tur-og fritidsmennesket. Norge har store områder med urørt natur. Dette er en erfaringsarena der mange forholder seg fysisk og direkte til naturen på sin fritid. Hvordan påvirker dette oss? Tidligere har hun sammenstilt vitenskapens metodiske tilnærming med en kunstfaglig vridning på innsamlingen av kunnskap. Hun har også referert til Nasjonalromantikkens landskapsmaleri og dens identitetskapende prosjekt. I Skien Kunstforening viser hun et abstrahert landskap, med tegninger og skulpturer.

Pia Krabberød har en master fra SHKS, ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har tidligere hatt utstillinger i Norge- og internationalt.


25. NOV. – 31. DES.

Eivind Blaker: I NEED A HERO

Eivind Blaker er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og har jobbet som selvstendig kunstner siden 2006. Han har hatt en rekke utstillinger og utsmykkinger og er innkjøpt av blant annet Statoil og Norsk Kulturråd.

​Han jobber i flere teknikker som relieff, silketrykk, maleri og skulptur. Mest kjent er han for sine karakteristiske relieffer i mange lag av utskåret mdf. Disse fungerer som en krysning av maleri og skulptur siden motivene er fysisk skåret ut og bygget opp i dybden.


“Jeg jobber innenfor et selvskapt system. Et system med rett og galt. Et system hvor det å gjøre feil ikke er tillatt eller interessant. Et system hvor alt blir gjort til det beste for resultatet. Hvis resultatet av prosessen er identisk med det forhåndsbestemte, har jeg lykkes. Hvis ikke, har jeg feilet. Jeg jobber ofte innenfor tegneserieestetikk. Jeg er fascinert av og interessert i hensikten bak, og klarheten de tegneseriefigurer blir presentert på. Tegneserier er representasjoner av hvordan vi ønsker å se på oss selv, klart delt opp i definerte roller, klart tegnet og uten tvil. Jeg ønsker å se tegneserier på en annen måte, ikke gjemt som en del av en historie, men som et selvstendig bilde. Jeg analyserer motiver, dissekerer, og bygger dem opp igjen bit for bit. Jeg prøver å finne essensen av hvert motiv og presentere det på en optimal måte slik jeg ser det. For meg betyr det at resultatet er større enn summen av sine deler. Jeg er ute etter et idealistisk uttrykk som har alle delene det trenger, ikke mer og ikke mindre. For meg handler det om å endre perspektivet på gjenkjennelige motiver. Det å se ting på en ny måte. Det er viktig for meg at den tekniske utførelsen er nær perfeksjon, slik at det ikke er noe som ødelegger den harmoniske helheten jeg er ute etter. For meg bringer det en ny dimensjon til arbeidet.”


Utstillingen ”I Need a Hero” handler om forbilder i kulturen og hvordan disse blir sett opp til. Tegneserier er idealistiske, ekstreme og spennende. Det gode mot det onde. Bildene vi blir eksponert for gjennom kulturen har enorm påvirkningskraft. Helter som redder verden og onde krefter som prøver å ødelegge den. De ekstreme motpolene i tegneserier gjør det tydelig at noe må gjøres, noen må handle, det gode må seire. I slike situasjoner trengs helter.