Pressemeldinger Telemarksutstillingen

Last ned katlogen nedenfor!

Pressemelding 08.06. 2022

Skiens kuns)orening innleder sommeren med stors1lt åpning av Telemarksuts1llingen 2022 lørdag 11. Juni kl. 14,00. Det blir musikalske innslag, utdeling av priser; August Cappelens reises1pend og vår debutantpris. Leder av Kulturutvalget i Ves)old og Telemark Fylkeskommune Maja Foss Five har åpningstalen og det blir foredrag: “Herman August Cappelen (1827 – 1852) – Da mesterverket kom 1l Telemark” (ca. 25 min) med Jonny Andvik.

Årets jury: Anneke von der Fehr (skulptur), Admir Batlak (teks1l) og Andreas Lian (maleri/grafikk) har ha\ den u)ordrende oppgaven å velge ut blant de 230 verkene vi fikk inn fra 93 kunstnere. Verkene fra profesjonelle og amatører er likes1lte og vurderes anonymt av juryen. Juryen har i år valgt ut 33 kunstnere med i alt 49 kunstverk som utgjør Telemarksuts1llingen 2022. Av disse 33 er det hele 17 debutanter. Juryen har også ansvaret for å velge ut de to verkene som får August Cappelens reises1pend og debutantprisen. Vi synes at den fagsterke juryen har gjort en flo\ jobb, og skapt en spennende uts1lling som favner vidt innen malerkunsten og ulike sjangere av visuell kunst. Vi gleder oss 1l å presentere den for dere den 11. juni.

Telemarksuts1llingen 2022 får et bredt nedslagsfelt i og med at uts1llingen vil, i 1llegg 1l Skien ha visningsperioder i Seljord, Kragerø, Vrådal og Rjukan. Uts1llingen vil altså legge ut på vandring e\er at den tas ned i Skien 13. August og siste stoppested er Rjukan Kulturhus hvor Tinn Kuns)orening pakker uts1llingen sammen 01.01.2023. Telemarksuts1llingen 2022 vil altså leve i mer enn et halvt år og vises både i nord og sør i det gamle fylket.

I 2022 tok vi imot alle kunstverkene ved personlig oppmøte i Ibsenhuset, i motsetning 1l 2020 hvor vi hadde digital innsendelse med juryering basert på digitalt billedmateriell. Vi ser fordeler og ulemper med begge metoder, og det samme gjelder 1lbakemeldinger fra kunstnere; Noen liker å levere verkene fysisk, mens andre ville foretrekke muligheten for en digital løsning. Kanskje vil det i frem1den være en kombinasjon? Dvs. at Kunstneren selv kan velge hvilken løsning som passer best for si\ prosjekt.

Vi får se i 2024, men akkurat nå vil vi feire at uts1llingen arrangeres for 53. gang, og at denne uts1llingen er levedyk1g og interessant for kunstnere både nord og sør i vårt distrikt. Telemarksuts1llingen er profesjonelt juryert og kuratert, og et stort løf for visuell kunst i vårt distrikt. En vandreuts1lling som lages og produseres av frivillige for kunstnere med 1lknytning 1l Telemark.

En flo\ kulturmønstring for visuell kunst. Mange kunstnere som i dag er profesjonelle og etablerte fikk ne\opp vist si\ første verk på ne\opp denne uts1llingen som fikk sin oppstart i 1967.

Med de\e ønsker vi velkommen 1l Telemarksuts1llingen 2022!!
Mer informasjon kan hentes fra http://www.skienskuns)orening.no
For kontakt:
Ole Morten Eyra, Leder for Telemarksuts1llingen 2022, mail: oleeyra@gmail.com, tlf: 46618271

Tom Eigel Bratsberg Larsen, Styrleder i Skiens Kuns)orening, mail: tomeigel@outlook.com tlf: 90919112


Pressemelding 11.05. 2022  

Fantastisk oppslutning om årets Telemarksutstilling
Mandag 9.mai var det innlevering av kunstverk/søknad om deltakelse til årets Telemarksutstilling.  93 kunstnere med tilknytning til Telemark har til sammen innlevert 230 kunstverk.
Det er flott å se det store engasjementet denne utstillingen skaper.

«Dette er kjempemoro», sier prosjektleder av Telemarksutstillingen 2022 Ole Morten Eyra og styreleder Tom Eigel Bratsberg Larsen. «Vi kan ikke huske at vi har hatt et så stort og variert materiale tidligere».  Det forteller oss at denne type utstilling er interessant for veldig mange innen kunstmiljøet i Telemark. Det er alle typer kunstverk som er levert, flest malerier, div trykk, foto og tekstilbilder, men også keramikk, metallarbeider og installasjoner. Det er mye spennende som er skal bedømmes og det ser ut til å holde høyt nivå, så juryen får en stor og utfordrende jobb.
Biennalen Telemarksutstillingen er Skiens Kunstforenings største prosjekt og arrangeres i år for 53 gang. Den av en av svært få juryerte utstillinger som er åpne for både amatører og profesjonelle, og er en viktig plattform for unge kunstnere som blir oppfordret til å søke. 

Utstillingen skal vises fem steder i Telemark. Den blir hengende i Ibsenhuset hele sommeren og deretter resten av året rundt i Telemark». Det er juryering tirsdag og onsdag denne uken. Juryen består av flg. tre profesjonelle kunstnere (ikke bosatt i Telemark) som dekker de ulike kunstgrenene;

​Juryen denne gangen er: Anneke von der Fehr (skulptur), Admir Batlak (tekstil) og Andreas Lian (maleri/grafikk).
Telemarksutstillingen åpnes lørdag 11.juni kl. 14 i Ibsenhuset av leder for fylkeskommunens hovedutvalg for kultur, folkehelse og idrett Maja Foss Five.  Da deles flg. priser ut:

  • August Cappelens reisestipend på kr 10.000
  • Debutantprisen på kr 5.000
  • Publikumsprisen deles ut på slutten av året etter at utstillingen har vandret rundt i Telemark fra Skien til Seljord, til Kragerø, Vrådal og sist til Tinn. 

Kontakt:
Ole Morten Eyra, tlf. 46618271   Tom Eigel Bratsberg Larsen, 901 19112
Leder Telemarksutstillingen 2022    Styreleder Skiens Kunstforening


Last ned Katalogen for Telemarksutstillingen 2022