Samarbeids-prosjekter

Kunst på kino
Skiens kunstforening i samarbeid med Odeon kino, Skien, har gleden av å invitere til visninger av  kunst dokumentarer. Disse visningene vil være tilbud til våre medlemmer og samarbeidspartnere, og arrangementene annonseres på våre nettsider og sosiale medier.

Greenlightdistrict Kunstfestival
Greenlightdistrict er et samarbeidsprosjekt mellom Skiens Kunstforening, Spriten Kunsthall, Telemark Kunstsenter og Kunsthall Grenland. Greenlightdistrict og er en ny arena og tverrfaglig kunstfestival i Grenland, landets største industriregion som arrangeres annen hvert år.
Festivalen ble første gang arrangert i 2017 og bygges rundt regionale problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø. Programmet legger vekt på stedspesifikk prosess, utvikling av nye verk, og kompetansesamarbeid mellom kunstnere, og industri/forskning. 
​Tema 2017: Økologi, Teknologi og industriell utvikling
Tema 2019: Vann
Tema 2021: Skog

Les info om Greenlightdistrict 2021 her!

3-årig samarbeidsprosjekt mellom Skiens Kunstforening og Foreningen Norden Skien
Skiens Kunstforening og Foreningen Norden Skien prøver ut om et systematisk samarbeid over tid kan påvirke rekruttering til foreningene ved å utnytte hverandres likheter mht. kultur, samt ulikheter mht. aktiviteter og nettverk. Prosjektperioden er 2019, 2020 og 2021, med mulighet for utvidelse til 2022 dersom det vurderes som hensiktsmessig.

Arbeidsgruppe for samarbeidsprosjektet:
Solveig Rollefsen (leder), Karin Solberg Mathisen, Liv Helstad, Kari Nordheim-Larsen, Inger Lisbeth Nilssen og Anne Karin Andersen (sekr)

Sørlandsutstillingen
Skiens kunstforening er en av stifterne og eiere av Sørlandsutstillingen. Sørlandsutstillingen er en årlig utstilling av norsk samtidskunst der billedkunstnere fra fylkene Agder og Vestfold og Telemark deltar.

Sørlandsutstillingens administrasjon er underlagt Agder Kunstsenter.

Ibsenuka
Hvert år, i uken knyttet til Henrik Ibsens gebursdag 20. Mars, arrangeres IBSENUKA i regi av Skien Kommune. Under IBSENUKA har Skiens Kunstforening og Ibsenforbundet felles arrangementer. Mer info om Ibsenforbudet her!

Lørdagsbarn
Skiens Kunsforening samarbeider med Skien Kommune om arrangementer for barn: LØRDAGSBARN. Lørdagsbarn er et profesjonelt kulturtilbud for barn i barnehagealder og i småskolen og deres familier. Lørdagsbarn har programrekker vår og høst.

Les mer om Lørdagsbarn her!