Kommer snart

18. februar – 26. mars 2023 Skulpturutstilling med Linn Lervik

Litt om utstillingen:

For Skiens kunstforening lager Linn Lervik en serie skulpturelle arbeider med utgangspunkt i kunstforeningens rytmer. Installasjonen vil bestå av en rekke konkretabstrakte statiske og kinetiske skulpturer som vil plasseres frittstående i rommet og monteres på vegg og i tak. Lervik vil gjøre tilgjengelig rytmiske erfaringer med et ønske om å skape skjerping i møtet mellom sted, verk og betrakter. Persepsjon, materialitet, romlighet og det stedsspesifikke vil stå sentralt. Hun legger til grunn, stedsobservasjoner, og jobber primært med materialer brukt i lokalets arkitektur. Arbeidene tar utgangspunkt i rytmestudier, men hun arbeider intuitivt med det materialet hun har samlet. Det bearbeides, og metoder, form og materialer utforskes.

Lervik har flere ganger vært på befaring og har innhentet statistikker fra Ibsenhuset. Hun har gjort research på kunstforeningen og stedet i bred forstand, også ved å benytte en historisk tilnærming. Gjennom historien om Sangernes Hus, en vernet gård som ble revet i forbindelse med oppføringen av Ibsenhuset, ble oppmerksomheten hennes rettet mot Skien Mannssangforening som hadde øvingslokaler her i mer enn 30 år. Deres tid vil ligge som en undertone i utstillingen. Et lydarbeid med utgangspunkt i korets øvinger vil være en del av utstillingen. Koret vil også opptre på åpningen