Bilder fra åpningen 11.06. Kl. 14.00 av Telemarksutstillingen 2022

Foto: Ole Morten Eyra