Årsmøter og protokoller

Årsmøtet i Skiens Kunstforening er vårt øverste organ, vår generalforsamling hvor alle medlemmene inviteres til å delta. Her legges årsmeldingen frem som dokumenterer vår økonomi og virksomhet foregående år. Det velges styreleder og styremedlemmer, og viktige beslutninger rudt vår virksomhet blir tatt. Medlemmer i Skiens Kunstforening kan fremme saker til årsmøtet og stemme ved valgene.

Årsmøtet 2023 ble avholdt 28.03.2023

Årsmøtet 2022 ble avholdt 28.04.2022​

Årsmøtet 2021 ble avholdt 26.08.2021

Årsmøtet 2020 ble avholdt 27.08.2020.

Årsmøtet 2019 ble avholdt 26.03.2019.