Alt går bra | Den Norske Idealstat

Den norske idealstaten er et landsomfattende prosjekt. Fra 2017 til 2019 reiste kunstnergruppen rundt i hele Norge for å snakke med folk om deres drømmer og visjoner for fremtidens samfunn. De oppsøkte biblioteker, barer, kjøpesentre, pensjonistkaféer, ungdomsklubber, sportsklubber og arbeidsplasser.

​På bakgrunn av de innsamlede materialet har Alt Går Bra produsert en serie malerier i form av våpenskjold, faner og bannere for den norske befolkningens idealstater, basert på svarene på hvordan fremtidens samfunn bør se ut.
Faner og våpenskjold kan sees på som symboler for kollektiv identitet. Finnes det symboler vi kan samles om i dag? Er det mulig å bli enige om noen idéer om fremtidens samfunn vi sammen vil arbeide for å oppnå?

Alt Går Bra er en kunstnergruppe som arbeider i krysningspunktene mellom kunst, filosofi og historie. Prosjektene deres har som mål å bryte ned barrierene mellom samtidskunst og det brede publikum, med formidling av komplekst innhold.
Siden 2015 har de gjennomført en rekke arrangementer, utstillinger, opplesninger, performancer, forelesninger, studier og publikasjoner. Alt Går Bra holder til i Bergen, Paris og London, og arbeidet deres har vært presentert på Victoria and Albert Museum, Palais de Tokyo, University of Westminster, KODE og Bergen Kunsthall. Prosjektet Den Norske Idealstaten er blant kunsten som er valgt ut til åpningsutstillingen Nasjonalmuseets nybygg.

Under åpningen vil heraldikk ekspert Hans Cappelen gi en liten innføring i heraldikk samt ha en samtale med kunstgruppen som vil være tilstede under åpningen.

Utstillingen er støttet av:
Norske Kunstforeninger

Velkommen!

Legg inn en kommentar

%d